Turizm Sosyolojisi ve Turist Psikolojisi

Covid-19 salgınından dolayı derslerimiz MS Teams üzerinden yapılacaktır. 2020-2021 Bahar Dönemi Turizm Sosyolojisi ve Turist Psikolojisi dersinde aşağıdaki kitaplar ders kaynağı olarak kullanılacaktır.

  • Sosyolojiye Giriş (Anadolu Üniversitesi) kitabında yer alan (1, 2, 3, 4, 5, ve 7. ) bölümler ilk 6 hafta işlenecektir.