medya ve siyaset

Medya ve Siyaset Dersleri 02.10.2017 tarihinden itibaren Pazartesi günleri 9.30 da 101 No’lu derslikte yapılacaktır.

Ders ile ilgili kaynaklar:

A. Raşit Kaya, İktidar Yumağı, 2016, 2. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.

Dersle ilgili makaleler önümüzdeki günlerde web sayfasında paylaşılacaktır.

* Öğrencilerin medya- siyaset ilişkisi ile ilgili olarak Tanzimat döneminden günümüze kadar geçen sürede Türk siyasal hayatındaki kırılma noktalarının gazetelerde ve dergilerde ele alınışlarını inceleyerek sunum yapması beklenmektedir.

** Ödevler ve sunumlar 50 puan üzerinden değerlendirilecek olup final sınavına eklenecektir. Ödev konuları önümüzdeki günlerde web sayfasından duyurulacaktır.