sınavlar

 

Medya ve Siyaset Dersi Bütünleme Sınavı Hakkında

(A. Raşit Kaya- İktidar Yumağı)

Bütünleme sınavında 4 klasik sorudan 3 tanesini cevaplamanız istenecektir.

Sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınav, dersten geçen ve kalan herkesin katılımına açıktır.

Bütünleme sınavında sorumlu olunan sayfa aralıkları:

sf. 9-167, 249-252, 312-316, 340-343.

 

Medya ve Siyaset Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

(A. Raşit Kaya- İktidar Yumağı)

1- Türkiye’nin yeni medya ortamını anlatınız (sf. 249-252).

2- Mülkiyet yapısındaki dönüşümlere koşut olarak, medya kuruluşlarının esas itibariyle pazarın kurallarına göre işler hale gelişinin sonuçlarını açıklayınız (sf. 312-316).

3- Medya ne üretiyor? Açıklayınız (sf. 340-343).

4- Deregülasyon kavramını açıklayınız. Radyo ve televizyon alanında deregülasyonunun nedeni nedir? ABD’de deregülasyon sürecini anlatınız (sf. 134-144).

5- Liberal yaklaşıma göre iletişim sisteminin düzenlenmesinde aşağıdaki iki temel ilkeyi açıklayınız (sf. 95-98). a) Serbest dolaşım b) Özel (serbest) girişimcilik:

 

* Yukarıdaki 5 klasik sorudan bir ya da iki tanesinin final sınavında sorulması düşünülmektedir.

* Konu sunumları ve hazırlanan test soruları ilerleyen saatlerde paylaşılacaktır.

Hatırlatma: Final sınavı 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bazı sunumlar ve sorular sayfaya eklenmemiştir. Dolayısıyla, eklenmeyen konulardan ve sorulardan SORUMLU DEĞİLSİNİZ! Soruların cevapları yayınlanmayacaktır. 

Final sınavının 30 puanlık test (yayınlamış olduğum sunum ve sorular) ve iki klasik sorudan (yukarıdaki 5 klasik sorudan) seçilerek hazırlanması düşünülmektedir. Sınavla ilgili yeterli açıklamayı yaptığımı düşünüyorum. Final sınavında görüşmek dileğiyle.

7. konu sorular

7. konu sunum

9. konu soru

9. konu

11. konu soru

11. konu

13. konu soru

13.konu

14. konu soru

14. konu

18. konu soru

18. konu

19. konu soru

19. konu

20. konu soru

20. konu

25. konu soru

25. konu

28. konu soru

28. konu