yayınlar

ResearchGate Profilim

İlgili makaleleri bağlantıları tıklayarak bilgisayarına indirebilirsiniz.

e-Devlet ve e-Katılım için Bilgi Katılım Sistem Modeli: SİBİYO

İl Belediye Web Sitelerinin e-Katılım Açısından Analizi

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU

An Interactive e-Participation Model for the Public Administration System in Turkey: SIBIYO

ASSESSING THE SIGNIFICANCE OF PLANNING APPROACHES IN PUBLIC ADMINISTRATION: CASE OF TURKISH MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM STRATEGIC PLAN (2010-2014)

Conservatism and Turkey: Case of Motherland Party

UNOFFICIAL ACTORS IN PUBLIC POLICY: THE ROLE OF TURKISH EDUCATION UNIONS IN 4+4+4 EDUCATION SYSTEM

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU THE E-PARTICIPATION CONCEPT IN THE WEB SITES OF TURKISH GOVERNORSHIPS AND SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATIONS

AĞRI’DA ÜNİVERSİTE ALGISI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES EXPORT and ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: AN ANALYSIS on SELECTED COUNTRIES